TKP HEADLINE

วัฒนธรรม (โอโต๊ะจ๊ะ)การทำผ้าลายขี้ผึ้ง

ชาวหมู่บ้านซัวตั๋ว หมู่ที่ 12 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวม้ง อยู่ในเขตการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน มีจำนวนประชากรประมาณ 1,503 คน ส่วนใหญ่นับถือผีบรรพบุรุษและศาสนาพุทธ

ชาวหมู่บ้านซัวตั๋ว ส่วนใหญ่จะใช้ผ้าไหมดิบที่ผลิตเองมาปักเป็นลวดลายต่าง ๆ ซึ่งลวดลายเหล่านี้ คิดค้นออกแบบของลวดลายเอง จะมีความประณีตในการคิดลวดลาย และการปักลวดลายต่าง ๆ ซึ่งจะเห็น ได้จากกระโปรงของชาวหมู่บ้านซัวตั๋ว ใส่กันที่ทำจากผ้าบาติกกับผ้าปัก และเมื่อมีการปักลายเรียบร้อยแล้ว จะนำมาแปลรูปเป็นเสื้อผ้าที่จะส่วมใส่ในเทศกาลปีใหม่ หรือในวันสำคัญต่าง ๆ และสามารถที่จะประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้อย่างอื่นได้ เช่น ถุงย่าม กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเป้ กระเป๋าใส่สตางค์ ถุงใส่โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งผ้าปักจะมีลวดลายที่แตกต่างกันไป อ่านเพิ่มเติม

ครูวิญญู แพทย์แผนไทย

ครูวิญญู ไทยอู่ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้สมุนไพรและยาบรรจุเสร็จ ให้แก่ชุมชนและเด็กนักเรียนบ้านแม่โกนเกนได้ศึกษาเรียนรู้ พัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอน จัดทำหลักสูตรสถานศึกษารายวิชา ช ๐๒๑๓๖ เภสัชวัตถุ เป็นตำราการเรียนรู้เรื่องสมุนไพรและยาอย่างเป็นระบบ จนนักเรียนและชุมชนมีความรู้และมีทักษะในการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพรและตำรับยาแผนโบราณ โดยเฉพาะการใช้สมุนไพรใกล้ตัวที่มีในท้องถิ่น อ่านเพิ่มเติม
ถ้ำสีฟ้า มหัศจรรย์ธรรมชาติ

ถ้ำสีฟ้า    

ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด


ถ้าพูดถึง ที่เที่ยวธรรมชาติ ใน ตำบลมหาวันที่มาแรงมากๆ ในตอนนี้ คงจะไม่พูดถึงที่นี่ไม่ได้ เพราะเป็น Unseen ที่ต้องไป เห็นด้วยตาตัวเองจริงๆ เหมือนธรรมชาติได้สรรสร้างสิ่งที่สวยงามสุดๆ มาให้เราแล้วจริงๆ กับ ถ้ำสวย ที่มีชื่อว่า ถ้ำสีฟ้า และถ้ำนี้มีสีฟ้า ถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนั้น ก็อย่ารอช้าค่ะ มาดูเลยถ้ำสีฟ้า ตั้งอยู่ภายใน สำนักสงฆ์พุทธคยาถ้ำสีฟ้า ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นถ้ำหินขนาดกว้างใหญ่ แต่ความไม่ธรรมดาคือ เป็น ถ้ำที่มีหินสีฟ้า และเนื้อหินยังมีลวดลายสวยงามมากๆ อีกด้วย ภายในถ้ำก็จะเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยอลังการงานสร้างอ่านต่อ

                                                            
ผู้เรียบเรียง : นางสาวณิชานันท์ วนามหาลาภ
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลมหาวัน
ที่อยู่ กศน.ตำบล :  หมู่ 1 ต.มหาวัน  อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 
โทรศัพท์ :  098-4841975
Face book :Nichanun Wanamahalap
E-mail : sudee.nichanun@gmail.com


ศูนย์ผลิตสินคาเกษตร บ้านเจดีโคะ

ศูนย์เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ตำบลมหาวัน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านเจดีโคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีคุณนายเชษฐา แกวทันคํา อายุ 56 ปี เป็นเกษตรกรต้นแบบมีภารกิจที่สำคัญคือ เป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนรู้ รวบรวม ขยายผล เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมือกับภาคี อ่านเพิ่มเติม

การปลูกอะโวคาโด

ถ้าพูดถึง อาชีพในอาชีพในท้องถิ่นที่เด่นสุด ตำบลมหาวันที่มาแรงมากๆ ในตอนนี้ ก็คงจะเป็นการปลูกอะโวคาโด ซึ่งพื้นที่ปลูกตั้งอยู่ในหมู่บ้านเจดีโคะ หมู่ 6 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การปลูกอะโวคาโด น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีการลงทุนที่สูงครั้งเดียว สามารถให้ผลตอบแทนในระยะยาว ตลาดยังมีความต้องการจำนวนมาก ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวไม่ยุ่งยาก ประหยัดแรงงานในการเก็บเกี่ยว ดูแลรักษาง่าย สามารถปลูกพืชล้มลุกที่สร้างรายได้แซมได้ในระยะแรก ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ลดการใช้สารเคมี นอกจากนั้นในระยะที่อะโวคาโดยังไม่ให้ผลผลิต สามารถปลูกพืชอายุสั้นให้ผลตอบแทนเร็วในระหว่างต้นของแถวอะโวคาโดได้ นางศรีพันธ์ โปหา เกษครกรตำบลมหาวัน เป็นหนึ่งเกษตรกรต้นแบบ ที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเมืองหนาว หันมาปลูกอะโวคาโดแทน อ่านเพิ่มเติม
ประเพณี ลาขุกี้จือ

ประชาชนชาว (ปกาเกอะญอ) กะเหรี่ยง เป็นชนชาติเก่าแก่เผ่าพันธุ์หนึ่ง พี่น้องชาวกะเหรี่ยงมาจากประเทศมองโกเลียในปัจจุบัน แล้วอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศจีน ใกล้กับแม่น้ำยางซีหรือแยงซีเกียง หรือชาวกะเหรี่ยงเรียกว่า กละวีโต้โกล ใกล้กับทะเลทรายโกบี เป็นเวลาหลายร้อยปี พี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ตรงนั้นพื้นที่จะเป็นทะเลทราย เมื่อมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากเป็นหมู่บ้านใหญ่ มีอยู่ครั้งหนึ่ง พี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น ถูกพายุใต้ฝุ่นทำให้บ้านเรือนพังพินาศ พี่น้องชาวกะเหรี่ยงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ล้มตายกันเป็นจำนวนมาก พี่น้องชาวกะเหรี่ยงกลัวภัยกันมาก ผู้นำหมู่บ้านเรียกประชุมลูกล้านบอกว่า เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้อีกแล้ว เราจะต้องย้ายที่อยู่ใหม่ เพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ ๆ ไมสมบูรณ์ เพราะอยู่มานาน จึงอพยพเข้าไปในป่าทิเบตและจีน (ทัพชัย รักสถานกำเนิด. ๒๕๕๓) เมื่อสร้างบ้านเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้นำหมู่บ้านเรียกประชุมปรึกษาหารือกัน เรียกนัดหมายจะผูกข้อมือให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งหลายของหมู่บ้าน การผูกข้อมือครั้งนี้ เรียกว่า ผูกข้อมือเรียกขวัญ ตอนที่ถูกพายุใต้ฝุ่นถล่มตายเป็นจำนวนมาก อยู่ในป่าระหว่างจีนและทิเบตหลายร้อยปี และเริ่มมีประชากรมากขึ้น ที่ทำกินและป่าก็เริ่มหมด พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่รัฐบาลจีนทำการเกณฑ์ทหาร จึงทำให้ชาวกะเหรี่ยงทั้งหลายต้องหลบหนีการเกณฑ์ทหารจากรัฐบาลจีน เพราะว่าชาวกะเหรี่ยงเป็นชนชาติที่รักความสงบ ไม่ต้องการสู้รบกับใคร อ่านเพิ่มเติมผ้าทอกะเหรี่ยง อุ้มผาง

ชาวกะเหรี่ยงขาวมีความเชื่อแต่โบราณว่าลายของผ้าทอกะเหรี่ยงนั้น ได้มาจากลายหนังงูใหญ่ซึ่งเป็นคู่รักในอดีตของหญิงสาวชาวกะเหรี่ยงโดยที่งูตัวนั้นจะเปลี่ยนลายทุกวัน และหญิงสาวก็ทอผ้าตามลายที่ปรากฏจนครบ 7 วัน ทอได้ 7 ลาย คือ ลายโยห่อกือ เกอเปเผลอ ฉุ่ยข่อล่อ ที่ข่า เกอแนเดอ เซอกอพอ และแชะฉ่าแอะ แต่ลายที่นิยมนำมาทอและปัก มี 4 ลายคือ โยห่อกือ เกอเปเผลอ ฉุ่ยข่อลอ และลายทีข่า ปัจจุบันยังมีการคิดค้นลายใหม่ ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย

ชาวปากอเญอ มีพื้นฐานการทอผ้ามาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นการผลิตไว้ใช้ในครัวเรือน ที่เหลือจึงนำมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ลักษณะลายผ้าที่ผลิตกันจะเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำ ลายผ้าเป็นไปตามความอำเภอใจของผู้ทอ ไม่มีเอกลักษณ์ มาตรฐานการผลิตที่แตกต่างกัน จึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้น อ่านเพิ่มเติมข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดตาก. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand